Header

Wat kan A&G Advies voor u betekenen?
 
A&G Advies verzorgt de individuele verzuim- en re-integratiebege-
leiding conform de wettelijke voorschriften van de Wet Verbetering
Poortwachter.

A&G Advies biedt advies, ondersteuning en uitvoering op maat bij:
- Aanstellingskeuringen,
- Intredeonderzoeken en  
- Preventief Medisch Onderzoek

A&G Advies adviseert en ondersteunt werkgever en medewerkers
bij het opzetten en implementeren van een adequaat preventie- en
gezondheidsbeleid.

A&G Advies verzorgt beleidsadvisering en ondersteuning m.b.t.
Arbeid- & Gezondheidsvraagstukken op strategisch en operationeel
niveau.

A&G Advies verzorgt voorlichting en trainingen op het gebied van
Verzuim- en Re-integratiebegeleiding, Gezondheidsmanagement,
RSI preventie, reanimatie en EHBO

 

Wilt u zelf de regie voeren over
uw Arbobeleid en zoekt u een
enthousiaste en ervaren partner?
REGIE 

A&G Advies levert deskundig en
professioneel advies op het gebied
van Arbeid en Gezondheid

LOGO A&G